Skip to content

Merkrechtregistratie in China

Registreer uw merk in China

In veel gevallen hebben Nederlandse bedrijven hun merk nog niet in China geregistreerd,  omdat de bedrijven er nog niet actief zijn. Het is sterk aangeraden om uw merk te registeren in China. Het Chinees merkenrecht gaat namelijk uit van het ‘first to file’-principe: dit geeft degene die het merk als eerst registreert in beginsel het absolute recht om het merk te gebruiken voor producten en diensten in de aangewezen klassen.

Gevolgen

Als de merkeigenaar het merkenrecht in China niet of niet tijdig indient dan zijn de gevolgen groot. Er zijn Chinese personen en bedrijven die doelbewust namen van westerse bedrijven in China registreren. In dit geval heeft de Chinese merkeigenaar het recht om de goederen van het Nederlandse bedrijf van de Chinese markt te weren. Het terugvorderen van het merk is vaak lastig, vaak wordt er een flink bedrag gevraagd om het merknaam terug te kopen.

Chinese naam

Bedrijven dienen ook nadenken over hoe het merk vertaald wordt naar het Chinees.  Het is heel belangrijk zorgvuldig voor een Chinese naam voor het merk te kiezen. Dit komt doordat niet enkel de betekenis, maar ook de klank, de toon en zelfs het uitzicht van de Chinese tekens de reputatie van het merk kunnen beïnvloeden.

Registreer uw Merk nu

Merkregistratie in China is erg belangrijk wanneer u zaken doet in China. CGCG International kan u helpen bij het registreren van uw merknaam en logo. Neem contact met ons op via info@cgcb.nl voor meer informatie.